Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W44 Elverdinge

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Juni 2019 · 24 juni 2019
Tags: ElverdingeGalgebossenWoesten
Maandag 24 juni 2019

Afspraak vandaag op de parking van het domein 'Galgebossen' in de 'Gasthuisstraat 2 - Elverdinge'. Daar ga ik van start voor deze wandeling van 15 kilometer.

Wat info:
De Galgebossen zijn een bos op de grens tussen Poperinge, Elverdinge en Vlamertinge. Het is een recreatiegebied en heeft een oppervlakte van 107 hectaren.
De Galgenbossen danken hun naam aan het feit dat rond de jaren 1700 galgen klaarstonden voor terdoodveroordeelden. (voor nog meer info over de Galgebossen: Natuur en Bos en Westhoek)

Na amper 150 meter kom ik voorbij 'Herberg De Vuile Seule'. Jammer, het was nog te vroeg, de deuren waren nog toe.


Wat info:
Zogenaamd "De Vuile Seule", voormalige herberg van het type afspanning, in straatbocht aan de rand van het bos gelegen; achterliggend erfje ten noorden afgezet met doornhaag; toegangshek tussen twee recente bakstenen hekpijlers. Ingang rechts geflankeerd door neogotisch Mariakapelletje onder zadeldak (leien), uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Rechthoekig grondplan met driezijdige sluiting. Behouden geveltje met spitsboogdeur; waarboven opschrift: "H. Maria Troosteres der Bedrukten B.V.O.". Laag dubbelhuis van vier traveeën en twee staltraveeën rechts onder kort overstekend zadeldak (oorspronkelijk stro thans recente rietbedekking, Vlaamse pannen). Vernieuwd gevelparement. Getoogde, beluikte muuropeningen met 19de-eeuws houtwerk en recente beglazing. (info: Onroerend erfgoed Vlaanderen)

Zo'n anderhalve kilometer verder aan mijn rechterzijde wandel ik het 'Canada Farm Cemetery' voorbij. Hier liggen er 898 Britten en 9 Canadezen begraven.

Wat info:
Canada Farm Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in het Belgische dorp Elverdinge, een deelgemeente van Ieper. Ze ligt 2,5 km ten westen van het dorpscentrum en wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. De begraafplaats werd ontworpen door Reginald Blomfield met medewerking van Arthur Hutton. (voor meer info: Wikipedia)

Aan het tweede kruispunt voorbij het Cemetery neem ik linksaf. Ik wandel nu in de 'Burgweg'. Na 500 meter kom ik bij het 'Wippehoekbos'.


Wat info:
Het grootst aaneengesloten gebied van de Wippehoek grenst aan de Poperingsevaart. In een deel van het bos gaat de natuur haar eigen gang. In andere zones werden zomereik, gewone es, haagbeuk en zwarte els aangeplant. Eenstijlige meidoorn, sleedoorn, gewone vogelkers en hondsroos fleuren de bosrand op met bloemen en vruchten. Aan de Eikhoek, de Beukenhoek en ter hoogte van de Wijngotebeek werden er ook enkele bosjes aangeplant. Landbouwers beheren de gras-en hooilanden van de Westhoek via een gratis gebruiksovereenkomst met het Agentschap voor Natuur -en Bos. Je vind er behaarde boterbloem en ingesneden ooievaarsbek. In de natte ruigten groeien moerasspirea. In de wei-en hooilanden legden ze poelen aan. Ze zijn een paradijs voor waterplanten en amfibieën zoals kamsalamander. in de Wippehoek hoor je de veldleeuwerik, kievit, gele kwikstaart en graspieper. Met wat geluk zien we een blauwe reiger overvliegen, of horen we veldleeuwerik, kievit, gele kwikstaart of graspieper, of spotten we een rietgors, kneu, grasmus, zwartkop, torenvalk of de zeldzame velduil. (info: Freddy's wandelhoekje)

Ik wandel nu al een hele poos langs de 'Poperingevaart' (foto links) en ik dwars de vaart over een houten brugje.


Wat info:
De Poperingevaart is een vaart die Poperinge verbindt met de rivier de IJzer, gegraven in 1166 in opdracht van graaf Filips van de Elzas.
Op de Vleterbeek werd een natuurlijke vistrap aangelegd met rotsblokken.
De bovenloop van de Poperingevaart wordt gevormd door de Vleterbeek, die ontspringt aan de Katsberg in Frankrijk en vanaf Abele België binnenstroomt. De Poperingevaart stroomt in België door Poperinge, verder door Westvleteren, Oostvleteren (Vleteren), Stavele (Alveringem) en door de Ieperse deelgemeente Elverdinge.
Pas in het centrum van Poperinge komt de Vleterbeek samen met de Bommelaarsbeek-Hipshoekbeek en wordt ze de Poperingevaart genoemd. Ter hoogte van de Elzendammebrug mondt de Poperingevaart uit in de IJzer. De Vleterbeek is plaatselijk vooral bekend omdat ze onder het VTI Poperinge door stroomt. (voor meer info: Wikipedia)

Vanaf de 'Pezelhoekstraat' zie ik Poperinge en zijn torens. Poperinge, een leuk, kleinschalig stadje dat heel wat toeristische troeven heeft.


Wat info:
Poperinge is een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De stad telt ruim 19.500 inwoners en ligt in de streek West-Vlaams Heuvelland. (voor meer info: Wikipedia)

Ik wandel vandaag nogal veel door de velden. Haast letterlijk zelfs want tussen KP18 en KP11 is de route als het ware uitgesneden uit het veld.Ik wandel nu in het domein 'Galgebossen' en blijf dit doen tot ik terug de parking bereik waar ik de wagen parkeerde.
Alle info over deze tocht kan u hieronder vinden.
Terug naar de inhoud