Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W41 Otegem

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Juni 2019 · 13 juni 2019
Tags: Otegem
Donderdag 13 juni 2019

Ik parkeer mijn wagen rondom de kerk (grote parking) en start de wandeling. Al snel wandel ik voorbij de 'Kapel O.L.V. Fatima'Wat info:
Op de kruising van de Herrekotstraat met de Kroonstraat staat een prachtige kapel die gebouwd werd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans of beter bekend als Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.
In Fatima, Portugal, kenden de gelovigen uit de streek een grote verering voor Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans, die in 1917 enkele malen was verschenen aan drie herderskinderen.
Naar aanleiding van de verschijning werd er in Fatima eerst een kapel en later een kathedraal ter ere van Onze-Lieve-Vrouw gebouwd.

Ik wandel in de 'Zwevegemstraat' een 19 eeuwse hoeve voorbij met een kapel ingewerkt in de gevel van de schuur.


Wat info:
Aan de straat gelegen 19de-eeuwse hoeve. Gebouwen van al dan niet gecementeerde rode baksteen met semi-gesloten opstelling; bekiezeld erf. De configuratie van de verschillende gebouwen is reeds herkenbaar op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).Zuidelijke erfoprit gemarkeerd door bakstenen pijler, ten noorden het woonhuis met gecementeerde erfgevel, stalvleugel getypeerd door vlechtingen in zuidelijke zijpuntgevel ten zuiden en schuur van ca. 1870 ten oosten. Kapel ingewerkt in zuidelijke zijpuntgevel van schuur, licht getoogde deuropening met omlijsting van zwarte baksteen. Interieur met bewaarde cementtegelvloer verschillende heiligenbeelden, o.m. Christus aan het kruis.

In Sint-Lodewijk Deerlijk wandel ik voorbij de kerk.


Wat info:
Kapelstraat nr. 2. Parochiekerk O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen en Sint-Lodewijk. Neogotische kerk gebouwd in 1869 naar ontwerp van provinciaal architect P.N. Croquison (Kortrijk). De kerk vervangt de 17de-eeuwse kapel. Op 30 september 1666 wordt door de Kortrijkzaan Adriaen Andries en zijn echtgenote Johanna Dhondt een beneficie gesticht "op de plaets ghenaempt den Pladijshoek up het uiterste van Derlick". De kapel werd gewijd tot "den dienst van de onbevlekt ontfanghenisse van H. moeder Godts Maria".

Net voor ik de 'Vossenhoek' bereik neem ik een 'Steentjespad'.

 

Ik wandel ook voorbij het geboortehuis van de 'Stamvader van het roemrijk geslacht Verriest' in de 'Verrieststraat'.In de 'Neerkouter' stap ik een 'Kapelhoeve' uit 1696 voorbij. Een prachtige hoeve met rechts van de inrijpoort een kapel.Wat info:
Neerkouter nr. 3. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "KAPELHOEVE", volgens opschrift van 1696. Als "ferme Vercruysse" reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met herkenbare configuratie. Huidig gebouwenbestand grotendeels heropgebouwd na vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, doch met zichtbare oudere kern cf. de aanwezigheid van aandaken en muurvlechtingen in de zijpuntgevels van woonhuis, poortgebouw en schuur.Hoeve bestaande uit losstaande bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (pannen of kunstleien) gegroepeerd rond een deels bekiezeld erf. Oostelijke erfoprit met twee lindebomen gemarkeerd door poortgebouw met aansluitende stalvleugels. Ten noorden het woonhuis van acht traveeën, dak doorbroken door klokkentorentje. Schuren ten westen en ten zuiden. Bakhuisje ten zuidoosten.Vrijstaande Mariakapel van ca. 1871 aan de erfoprit. Puntgevel doorbroken door steekbogige muuropening met een voor de streek typische omlijsting van zwarte baksteen. Bedehuisje voorzien van het wapenschild van de familie Vercruysse en de datering 1696. DEGRANDE V., Inventaris kapellen West-Vlaanderen, gemeente Otegem, onuitgegeven, z.p. (info: Onroerend erfgoed Vlaanderen)

Tijdens de wandeling zie ik vele kapelletjes en boomkapelletjes. Allemaal met een eigen verhaal...Op het eind van de wandeling passeer ik ook een monument ter ere van 'Jef Planckaert'.Mijn tocht zit erop na 17,32 km die ik bijschrijf bij mijn totale aantal kilometers. Bekijk hier het foto-filmpje en download het gpx bestandje.

Terug naar de inhoud