Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W39 Sint-Denijs

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Maart 2019 · 25 maart 2019
Tags: LandvanMortagneSintDenijs
Maandag 25 maart 2019

Wandelen doe ik vandaag in Sint-Denijs, een deelgemeente van Zwevegem, in het 'Land van Mortagne'. Ik start aan de parochiekerk van St.-Dionysius en St.-Genesius.

Wat info:
Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof dat reeds wordt weergegeven in het landboek van Sint-Denijs-Doornikse van 1779; heden ingericht als park met hagen en bomen onder meer lindes. (verdere info op: Inventaris Onroerend Erfgoed)

Vanuit het 'Rodewilgenpad' wandel ik de 'Moenseweg' in. Op de hoek zie ik een kapel.Op het einde van deze 'Moenseweg' wandel ik de 'Hoeveslagerij Willem' voorbij.In de 'Bouvriestraat' ga ik linksaf aan het kruispunt met de 'Trimaarzate'. Dit is de oude spoorlijn 85 Leupegem-Avelgem-Herseaux. Zo kom ik uit op de 'Poeldries'.


Ik wandel voorbij 'De Bouvrie'. Dit is een fokkerij van hertenvlees.Kapelletjes zijn er talrijk tijdens de wandeling, hieronder zie je er enkele.

 

In de 'Bouvriestraat' wandel ik achtereenvolgens de 'Hoeve Beaufremez' en het 'Kasteel van Bossuit' voorbij.Wat info:
Hoeve Beaufremez:
De naam van de hoeve verwijst naar Thierry de Beaufremez. Reeds in 1504 was hij heer van Bossuit en tevens raadsheer van keizer Karel V. Hij overleed in 1524 en werd begraven in de Sint-Baafskerk te Gent. Deze landerijen werden eeuwenlang de Beaufremezkouter genoemd.
Historiek:
In de kerstperiode van het jaar 1946 kwam de familie Vandererven op deze hoeve wonen en baatten er een gemengd bedrijf uit. In 2004 werd de oude woning gesloopt en werd een nieuwe woning gebouwd in dezelfde stijl.
Op heden is het de derde generatie van deze familie die de hoeve bewoond. Het bedrijf doet hoofdzakelijk technische werkzaamheden in de agrarische sector en de bosbouw. Daarnaast wordt er ook nog steeds aan akkerbouw gedaan.

Kasteel van Bossuit:
De site is de zetel van de voormalige heerlijkheid van Bossuit, later had ze een functie als Frans bolwerk van waaruit de belegeringen van Oudenaarde en Kortrijk, kaderend in de overwinningspolitiek van Lodewijk XIV, werden bestuurd. Eerste vermelding van gebouwen op het kasteelleen in 1629, het rapport vermeld "ung fief consistant en une maison, granges et estables".
In de loop van de 17de eeuw, bouw van eerste kasteel in opdracht van de heren van Hovine. Het kasteel wordt opgetrokken na het samenbrengen van de dorpsheerlijkheid van Bossuit (afhankelijk van de Franse koning) en het kasteelleen. De eerste eigenaar, de familie Hovine, verkoopt beide in 1710 aan de familie Luytens. Huidig kasteel opgetrokken in 1764 door burggraaf Maximiliaan-Frans-Jozef Luytens naar ontwerp van de Rijselse architect Le Saffre. Na de familie Luytens volgt de Rijselse familie d’Hangrin als eigenaar, gevolgd door familie de Beauffort. Zij laten het kasteel in 1867 verbouwen, het wordt vermoedelijk verhoogd en uitgerust met vier hoektorens, de omwalling aan het voorplein wordt gedempt. Ook het interieur wordt aangepast. Oranjerie (1850), afhankelijkheden (1862), Engels geïnspireerde parkaanleg en beukendreef dateren uit dezelfde periode. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de zuidoostelijke hoektoren vernield, later heropgebouwd.

Ik kom voorbij het 'Oude pompstion' van Bossuit...


Wat info:
Het Pompstation van Bossuit pompte het nodige water uit de Schelde om het kanaal te voeden. Door de toenemende scheepvaart was het rond 1970 noodzakelijk om het kanaal te verbreden. De pompen in het oude pompstation hadden niet meer voldoende kracht om het verbrede kanaal van water te voorzien, daarom werd er een nieuw en modern pompstation nabij het oude opgetrokken. Het oude pompgebouw verloor zijn functie en geraakte stilaan in verval. In 1992 kocht de gemeente Avelgem dit gebouw. Het werd gerenoveerd om er een toeristisch recreatief onthaalpunt van te maken. De oude pompen zijn nog steeds op hun oorspronkelijke plaats zichtbaar en vormen zowat het visitekaartje van het bezoekerscentrum in het oude pompgebouw. Het Pompgebouw is de belangrijkste publiekstrekker langs het kanaal.

... en wandel verder langs het oude kanaal. Dit hier is een prachtig stuk natuur die mij deed denken aan vroeger toen ik hier met mijn fiets kwam rijden als kind.

Wat info:
Door de industrialisatie in de 19de eeuw was er een kortere verbindingsweg nodig om de Noord-Franse en de Henegouwse nijverheid op een snelle manier met de Noordzee te verbinden. De aanleg van een kanaal tussen Leie en Schelde was hiervoor de oplossing.
Het kanaal Bossuit-Kortrijk werd door 1.100 arbeiders met de hand gegraven.

Ik bereik Moen en zie de 'Sint-Eligiuskerk'. Aan de kerk restanten te zien van de eerste kerk van Moen.Wat info:
De eerste kerk van de gemeente was een Romaans of vroeg-gotisch gebouw, restanten hiervan bleven bewaard in de zuidoostelijke gevel cf. muur van Doornikse kalksteen met sporen van rondbogige deuropening (foto rechts).
De kerk wordt in 1579 door de Geuzen geplunderd, hierbij wordt het oudst bekende klokje z.g. "Maria" van 1434 uit de kerk geroofd.
De driebeukige benedenkerk wordt in 1771 gesloopt wegens haar vervallen toestand, tevens was de oude kerk te klein geworden. In hetzelfde jaar wordt de nieuwe benedenkerk en de toren opgericht. Het laatgotisch koor uit het begin van de 16de eeuw en de zijkapellen bleven behouden. De kerk wordt geplunderd tijdens de Franse Revolutie, ze brandt op 1 januari 1931 volledig af. De plannen voor het herstel zijn naar ontwerp van A. Latte (Kortrijk). Het opgaand metselwerk van de oude kerk bleef behouden, verder wordt ze volledig in haar oude vorm hersteld.

Ik verlaat de 'Sluislaan' en wandel nu in een stukje prachtig groen. Wat verder kom ik terug op de Sluislaan uit en stap tot aan de 'Kraaibosstraat' waar ik linksaf wandel.Daar stap ik voorbij het 'Sluis van Moen' en het Sint-Pietersbrugje. Het brugje wordt momenteel gerestaureerd (einde van de werken voorzien tegen eind 2019)De wandeling gaat ook een stukje door het 'Mortagnebos' dat ik binnenwandel langs de 'Broekenhoek'.


Vanaf de 'Blekerijweg' zie ik 'Sint-Denijs' vanop afstand.Vanuit de 'Markebekestraat' wandel ik terug de 'Trimaarzate' op en zoals ik reeds zei is dit de oude spoorlijn 85 Leupegem-Avelgem-Herseaux en is ongeveer een 8,5 k lang.Via de 'Gaverweg' kom ik terug aan het startpunt van mijn wandeling.De cijfers ziet u hieronder en bekijk het foto-filmpje en download het gpx-bestandje.
Terug naar de inhoud