Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.


( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn te zien )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W37 Handzame

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Maart 2019 · 18 maart 2019
Tags: HandzameKortemark
Maandag 18 maart 2019

Mijn tocht start aan het 'Handzameplein' nr 22 in Handzame. Met de kerk aan mijn linkerkant en het voormalige gemeentehuis in de rug begin ik de wandeling.


Wat info:
De driebeukige gotische Sint-Hadrianuskerk werd in 1887 vergroot. In 1918 werd de kerktoren door de Duitse troepen vernield tijdens de terugtrekking. In de jaren 20 werd de kerk heropgebouwd. Tijdens de heropbouw werden enkele elementen van de neogotiek geïntroduceerd. De zuilen en bogen werden geaccentueerd, gewelven werden verhoogd. De achthoekige gemetste toren bevindt zich midden op de kruising van de kerk (Vieringtoren). Vanop de toren heeft men zicht op de nabijgelegen dorpen.

Het voormalige gemeentehuis in neogotische stijl werd in 1903 gebouwd door architect T. Nolf. Ook dit gebouw werd zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en terug opgebouwd begin jaren 20 onder leiding van dezelfde architect. In 1977 verdween de administratieve functie van het gebouw ten gevolge van de fusie met Kortemark, Werken en Zarren.Het gebouw fungeert nu als gezinswoning.

In de 'Wittehuisstraat' wandel ik voorbij een hoeve met als naam 'De Zoete Inval'.Tijdens deze wandeling wandel ik voorbij talrijke kapelletjes. Vele van die kapelletjes hebben een rijke geschiedenis. In de 'Pereboomstraat' wandel ik deze kapel voorbij.Wat info:
Kapel rechts van erfoprit hoeve. Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en opgericht in 1883 ter nagedachtenis van overleden ouders en familie (cf. inscriptie). In de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt de Pereboomstraat gebetonneerd. Wellicht is de kapel hierbij achteruit geplaatst. Rode baksteen onder zadeldak (rode mechanische pannen).

Vanuit de 'Waterhoenstraat' zie ik de 'Koutermolen'.


Wat info:
De molen dateert uit 1436 en is daarmee beslist de oudste molen van de gemeente, hoewel de oudste datumaanduiding in de molen zelf, op het klauwijzer van het voorwiel, slechts 1789 aangeeft. Het is een ‘standaardmolen’, wat betekent: een houten molenkast op een stelling met een verticale spil. Deze molen is beschermd sinds 1944.

Als ik de 'Processiestraat' bereik zie ik recht voor mij het 'Internaat van O.L.V. van Troost'.


Wat info:
Klooster en school Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Hoofdklooster van de Zusters van Liefde van Kortemark. De gebouwen gaan terug op die van een voormalig hospitaal gebouwd vanaf 1858-1859. De hoofdvleugel aan de straat dateert van 1892 (cf. jaarsteen). De geschiedenis van dit klooster hangt samen met deze van het OCMW-rusthuis verderop in de Hospitaalstraat (cf. Hospitaalstraat nr. 29). De directeurswoning van het klooster aan de overzijde van de straat (cf. Hospitaalstraat nr. 27) maakt deel uit van de site. (info Onroerend erfgoed Vlaanderen)

Ik bereik het centrum van Kortemark. Ik wandel het ronde punt over en zie de Sint-Bartholomeuskerk.


Wat info:
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Bartholomeus. Zuid georiënteerde wederopbouwkerk van 1923-1925. Tegen de kerkmuren zijn vier graftekens van voormalige pastoors bewaard (cf. Markt z.nr.), dit is een restant van het vooroorlogse kerkhof. Eveneens oorlogsgedenkteken voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen (cf. Markt z.nr.). Gedeeltelijk omgeven door parkaanleg met waterpartij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden de 18de-eeuwse preekstoel en een barok schilderij uit het hoofdaltaar in veiligheid gebracht in de toren van de Sint-Pietersbandenkerk te Torhout. Bij de dynamitering van deze toren in 1918 gaan deze kunstwerken verloren. In 1917 wordt de Kortemarkse kerktoren tot ontploffing gebracht, waardoor ook de rest van de kerk gedeeltelijk vernield wordt. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog ligt de Sint-Bartholomeuskerk volledig in puin, enkel een stuk van de scheibogenarcade en een aantal muurgedeeltes staan nog overeind. (info Onroerend erfgoed Vlaanderen)

Op de hoek van de 'Stationstraat' en de 'Pastoor Blanckestraat' zie ik de 'Oude Pastorie'. Hier leefde pastoor Blancke.Aan een dokterspraktijk ga ik rechtsaf en kom bij een parking aan. Ik blijf rechtdoor stappen en kom aan in de 'Krekemeersen' van Kortemark.In de 'Zandstraat' aan het nummer 2 zie ik een hoeve met een 18de-eeuwse kern.


Wat info:
Hoeve met eind 18de-eeuwse kern, als dusdanig nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1828) met boomgaard en poel (eigenaar is dan E. Vanlarebeke uit Gent), doch met een andere opstelling (ook U-vormig maar met de open zijde naar het zuiden). Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844). Ca. 1860 wordt ten zuiden van het erf een schuur en ten noordwesten een klein landgebouw gebouwd, waardoor een opstelling van losse bestanddelen in het vierkant ontstaat (eigenaar is nu een Kortemarkse landbouwer). (info Onroerend erfgoed Vlaanderen)

Als ik vanuit de 'Voetweg 34' kom stap ik de 'Kronevoordestraat' in en wandel voorbij het station van Handzame.Ik wandel nu de 'Sint-Hadrianuskerk' voorbij en ga aan het 'Oude gemeentehuis' rechtsaf. Hier kan u de wandeltocht beëindigen ( dan is de wandeltocht met 2,5 km ingekort)


Wat info:
De driebeukige gotische Sint-Hadrianuskerk werd in 1887 vergroot. In 1918 werd de kerktoren door de Duitse troepen vernield tijdens de terugtrekking. In de jaren 20 werd de kerk heropgebouwd. Tijdens de heropbouw werden enkele elementen van de neogotiek geïntroduceerd. De zuilen en bogen werden geaccentueerd, gewelven werden verhoogd. De achthoekige gemetste toren bevindt zich midden op de kruising van de kerk (Vieringtoren). Vanop de toren heeft men zicht op de nabijgelegen dorpen.

Ik wandel nog verder en op de hoek van de 'Handzamestraat' en de 'Spondestraat' waar ik linksaf wandel kom ik voorbij de laatste kapel van de tocht. Het is de 'Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost'.Wat info:
Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost. De kapel is vermoedelijk gebouwd door Pieter Joannes Pattyn (1794-1864), geneesheer te Handzame. Enerzijds is het een gedachteniskapel voor de voorouders van de familie Pattyn (cf. gedenkplaten). Anderzijds wordt er gebeden om bijstand bij ziekten en rampen, in het bijzonder dient men er tegen 'nagelkoppen' of pijnlijke zweren. Tijdens het bidden werpt men een handvol nagels door het hekwerk voor het Mariabeeld.  (info Onroerend erfgoed Vlaanderen)

Na nog een goede kilometer wandelen kom ik terug aan bij het 'Handzameplein'.


Terug naar de inhoud