Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.


( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn te zien )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W34 Bellegem-Zwevegem

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Februari 2019 · 28 februari 2019
Donderdag 28 februari 2019

Ik start mijn wandeling aan de Sint-Amanduskerk van Bellegem. De eerste hoeve die ik voorbij wandel is 'Hof ter Kerkcke' in de 'Walleweg'.


Wat info:
Beeldbepalende historische hoeve z.g. "Hof ter Kercke". Oudste vermelding in 1502. Gesloten hoeve, aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Eveneens aangeduid op Atlas der Buurtwegen (1843). Huidige gebouwen zouden teruggaan tot de 19de eeuw. Oorspronkelijke poort met rondboog tussen pilasters, heden toegemetst. Huidige toegang d.m.v. korfbogige poort. Schuur omgebouwd tot woonhuis (ca. 1910) met o.m. bow windows, in 1980 tot appartementen verbouwd. (info onroerend erfgoed)

Via de 'Walleweg' kom ik in de 'Baluwstraat' aan. Wat verder, in de 'Priesteragestraat' heb ik al een eerste mooi vergezicht (foto rechts).In de 'Elleboogstraat' wandel ik voorbij 't Verrezicht' een 19de eeuwse hoeve. Wat verder in de straat zie ik de 'Kint Hoeve' (foto rechts).


Wat info:
"'t Verrezicht". 19de-eeuwse hoeve aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843), met gelijke opstelling. Losse lage baksteenbouw, opgesteld rondom een onverhard erf. Erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Ten oosten, woonhuis van 1899, cf. datumsteen linker zijgevel (zie rode cirkel op foto). Ten noorden, stalvleugel van 1870 cf. gevelsteen in linker zijgevel. Ten westen schuur en ten zuiden stalvleugel met geïncorporeerd wagenhuis. Ten noordoosten tweeledig bakhuisje. (info Wikipedia)

"Kint Hoeve". Historische hoeve z.g. "Kint Hoeve", waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1752 in het landboek van de heerlijkheid van Busschaers. Losse, bakstenen bestanddelen, gegroepeerd rondom erf. Huidige hoevegebouwen daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Ten oosten, woonhuis, ten noorden wagenhuis, ten zuiden schuur en ten westen stalvleugel. (info onroerend erfgoed)

In de 'Sint-Denijseweg' kom ik voorbij 'den achtkanter'. 'den achtkanter vzw' ondersteunt volwassenen met verstandelijke beperkingen en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel op het vlak van wonen, werken, vrije tijd en relaties.Een 500 meter voorbij 'den achtkanter' wandel ik links het 'Oudhofpad' in. Ik volg het pad 700 meter en neem dan een ander pad door linksaf te stappen. Zo kom ik in de 'Beekstraat' terrecht.Een eind verder in diezelfde straat zie ik links van mijn 4 windturbines. Het zijn 'De Daltons'.


Wat info:
De traditie wil dat windturbines een naam krijgen. Evolis koos voor de namen van de vier Daltons, de boeven uit de strips van Lucky Luke. Met dit initiatief willen we de geestelijke vader eren van Lucky Luke, Maurice De Bevere of Morris, geboren Kortrijkzaan. De turbine het verst van het op- en afrittencomplex van Kortrijk-Oost krijgt de naam van de kleinste Dalton, Joe. De andere heten vervolgens Jack, William en Averell. (info website Evolis voor nog meer info)

Vanuit de 'Twee Molenstraat' in Zwevegem zie ik de 'Mortiers Molen'. Een houten molen is dat.


Wat info:
De Mortiers Molen is een windmolen in de Belgische gemeente Zwevegem. De molen staat in de Twee Molensstraat nr. 25 en is beschermd als monument sinds 4 april 1944. In de volksmond wordt de molen Mertier ze Meulen of de houten molen genoemd. De houten staakmolen is voorzien van een teerlingkot. (info Wikipedia)

Ik wandel in de 'Sint-Denijsstraat' en kom voorbij het nr. 23. De 'Freezebeeze'.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Net voorbij de 'Freezebeeze' wandel ik rechts het 'Zonnebergstraatje' in. Ik volg het pad tot aan 'Koutermansstraat' waar ik linksaf wandel.Ik wandel voorbij 'Hoeve Goed te Gavere'. Links van de hoeve staat 'Scherpereels kapel' (foto rechts)


Wat info:
Hoeve waarvan het gebouwenbestand voornamelijk dateert uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw. Bedehuisje toegewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis en opgetrokken in 1894, zie opschrift in boogveld "1894 gedachtenis der familie Vandenberghe-Delaey". De familie baatte de hoeve uit in het midden van de 19de eeuw, de naam van hun dochter Anna vinden we onder het opschrift. Zij laat de kapel opbouwen om de bekering en de genezing te bekomen van haar vader Jan Vandenberghe. (info onroerend erfgoed)

Als ik de 'Bellegemse voetweg' bereik ben ik nog een 3-tal kilometer verwijderd van mijn startpunt. Het pad veranderd wel tweemaal van naam, het 'Ooievaartspad' en eerst naar het 'Evangelieboompad'. Ik dwars dan de 'Doornikserijksweg', oppassen hier, en kom in de 'Processiestraat' aan.


Ik bereik de 'Manpadstraat' en wandel tot ik aan de linkerzijde een kapel zie. Ik neem een foto maar keer dan op mijn stappen terug en neem het wandelpad rechts.


Met nog 300 meter te gaan zieik  de Sint-Amanduskerktoren' opduiken.Een wandeling van bijna 18 kilometer bracht mij in Bellegem en Zwevegem...
Terug naar de inhoud