Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W27 Beveren-Leie

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Januari 2019 · 28 januari 2019
Tags: BeverenLeie
Maandag 28 januari 2019

Ik begin mijn wandeling aan het 'Kerkplein' in Beveren-Leie net voor de Sint-Jan-Baptiskerk.Na 1,5 km bereik ik voor het eerst de 'Leie'. In de 'Ooigemstraat' net voor ik de brug wil overwandelen staat er rechts van mij een tank.


Wat info:
Oorlogsmonument ter herinnering aan de Leieslag van mei 1940, gelegen naast de Leie net vóór de brug van Desselgem op de hoek met de Desselgem-Trakel.
In juni 1997 wordt tijdens de militaire parade op de Markt te Waregem door de Zesde Artillerie de koepel van een M 109-tank geschonken aan Desselgem naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de affiliatie tussen het Zesde Artillerieregiment en de stad Waregem. In september 1997 wordt de koepel van de M 109-tank met kanon op een voetstuk geplaatst en omgevormd tot monument. In 2008 wordt de koepel vervangen door de huidige Howitzertank M 108. De tank is geschonken door het departement artillerie te Brasschaat tijdens de viering van V-dag en dit ter bevestiging van de 40 jaar affiliatie met de stad Waregem.

Ik kom aan de kanaal Ooigem-Roeselaere waar ik het 'Sluis Ooigem' zie.De 'Sint-Brixiuskerk' van Ooigem wandel ik rondom voorbij...


Wat info:
Sint-Brixiuskerk, in sommige bronnen vermeld als Sint-Pieterskerk. Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen en -stijlen in zich draagt, met onder meer vroeggotische toren en westgevel, eind 17de-eeuwse noordbeuk en neogotische 19de-eeuwse zuidbeuk en aanpassingen. (voor meer info klik hier)

en ik kan wat verder een glimp opvangen van het 'Kasteel van Ooigem'. Een eerste zicht had ik al langs een stuk 'dode Leiearm'.


Wat info:
Kasteeldomein gelegen ten zuidoosten van de dorpskern van Ooigem, bestaande uit het vermoedelijk 17de-eeuwse kasteel met oudere kern binnen een ronde walgracht, een neerhof ten westen binnen grotendeels bewaarde omwalling met 18de-eeuws voormalig boerenhuis met oudere kern aan de zuidzijde en 17de-eeuwse duiventoren aan de noordzijde. (voor meer info klik hier)

In de '1e Linie-Regimentstraat' kom ik voorbij 'Hof ter Leiespleter'.


Wat info:
De historische hoeve 'Hof ter Leiespleter' werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw. het was oorspronkelijke het neerhof van het kasteel van Ooigem. Monseigneur De Brabandere, 21ste bisschop van Brugge, werd hier geboren op 25 september 1828. Niet veel verder vindt u het oorlogsgedenkteken voor slachtoffers uit WO II. Bovenop het kruis staat het metalen kenteken van het 1ste Linieregiment. In het Ooigembos vindt u nog een groot betonnen kruis, een oorlogsgedenkteken voor de Leieslag uit 1940.

Ik wandel ook door 'Ooigembos' maar als het regenweer is of zonet geregend heeft doe je het best een paar goede wandelschoenen aan.Als ik 'Ooigembos' verlaat kom ik terug aan de 'Leie' waar ik blijf wandelen tot aan een stuk 'dode Leiearm' die ik aan mijn rechterkant inwandel.Op het moment dat ik aan de 'Bavikhoofsestraat' kom, de (N36) zie ik recht voor mij een 'koperen ketel'.


Wat info:
Koperen brouwketel gelegen op de rotonde van de Bavikhoofsestraat en de provinciale weg N36. van Bavik. De kuip die daar in 2002 is geplaatst op initiatief van Brouwerij Bavik (Rijksweg nr. 33), zou dateren van circa 1945. In 2003 plaatst kunstenaar Luc Lapere een drinkende kikker op de top van de ketel, wijzend in de richting van de verderop gelegen brouwerij (als indicatie voor de weggebruikers). (voor meer info klik hier)

Als laatste bezienswaardigheid van deze wandeling wandel ik naar de 'Zavelput' (1) toe. Daar zie ik ook nog de 'Goed te Beaulieu' (2).


Wat info:
(1). Zavelput
Naast de eeuwenoude geschiedenis biedt de omgeving van de Leie in Beveren-Leie ook heel wat mogelijkheden voor wandelaars en natuurliefhebbers. Wandel zeker eens door het 5 ha grote natuurgebied 'de Zavelput'. Deze vijverbiotoop ontstond na zandwinning in de jaren`80 en werd opgekocht door de stad Waregem. Door natuurlijke bestuiving vind je er een gevarieerde begroeiing van struiken, bomen en waterplanten zoals lisdodde. Dankzij de nabijheid van de Leie trekt de Zavelput heel veel trekvogels aan. Installeer je in de kijkhut en misschien spot je wel een bonte verzameling watervogels zoals de fuut, een tafel-, krak- of slobeend of een blauwe reiger. (voor meer info)
(2). Goed te Beaulieu
Goed "Te Beaulieu", gelegen op de hoek met Beveren-Trakel. De hoeve speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van het dorp en is tot op vandaag gelegen in het landelijke en licht glooiende landschap nabij de Leie. De site klimt op tot de 5de-6de eeuw. Huidig gebouwenbestand vermoedelijk daterend uit de 18de en 19de eeuw. (voor meer info)

Aan het 'gemeentehuis' beëindig ik mijn wandeling en mijn teller staat op 17,68 km.
Terug naar de inhoud