Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.


( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn te zien )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W23 Beveren-aan-de-IJzer

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in Januari 2019 · 7 januari 2019
Maandag 7 januari 2019

Ik start aan de parochiekerk Sint-Audomarus in Beveren-aan-de-IJzer.Ik kom al héél snel aan de IJzer. Deze volg ik tot ik aankom in Roesbrugge.Ik wandel voorbij de Sint-Martinuskerk en de pastorij van Haringe.


Wat info:
In 1071 ging in Haringe de Sint-Martinuskerk in vlammen op. Het was vermoedelijk na deze brand dat er, einde 11de of begin 12de eeuw, een romaanse kruiskerk werd opgetrokken. Volgens archiefbronnen werd de kerk in 1123 en 1297 opnieuw door brand getroffen. De Sint-Martinuskerk kreeg zijn huidige uitzicht na de Beeldenstorm (1566). De data 1591 en 1600, die respectievelijk in het koor en het schip terug te vinden zijn, wijzen duidelijk op de bouwactiviteit. In de laatgotische hallenkerke, opgetrokken in gele baksteen, werden oudere elementen verwerkt. De romaans vieringtoren op vierkant rondplan, werd in de nieuwbouw geïntegreerd. Deze toren, opgetrokken in ijzerhoudende zandsteen, werd omstreeks 1600 verhoogd met een klokkenverdieping onder ingesnoerde spits. Voor het metselwerk van de gevels van schip en transept werd heel wat ijzerhoudende zandsteen, afkomstig van de oude kerk, gerecupereerd. De Sint-Martinuskerk is een driebeukige hallenkerk, met transept, vieringtoren en driezijdig afgesloten koren. Het gebouw werd in 1968-1981 gerestaureerd volgens de plannen van architecten S. Dejaegere en A. Bressers.


Wat info:
Haringe bestaat al heel lang. Diverse archeologische vondsten uit de oudheid en de Romeinse tijd (te zien in de kerk) wijzen al op een vroege bewoning aan de oevers van de Heidebeek. Al in de 10de eeuw werd hier een eerste kerkje gebouwd, buiten het overstromingsgebied van de IJzer en op de grond van de heer Hari. Vandaar waarschijnlijk de naam 'Haringe'. Bij KB van 29/4/1857 werd de gemeentelijke naam 'Haringe' gewijzigd in 'Roesbrugge-Haringe'. Pakweg 100 jaar later werd Roesbrugge-Haringe tijdens de grote fusiegolf bij Poperinge gevoegd.

Net voorbij het centrum wandel ik voorbij een monument met opschrift. Hier gaat het over 'Karel De Blauwer'.


Wat info:
Gelegen aan de Frans-Belgische grens was Haringe het werkterrein voor smokkelaars, ook wel blauwers genoemd. Het Karel de Blauwermonument eert dit epos, waarbij de bewoners via dit beroep-in-de-rand het harde dagelijkse bestaan probeerden te milderen. Het monument werd gemaakt door Rik Ryon in 1980.

Ik wandel in een prachtig natuurgebied waar zich de grens tussen België en Frankrijk bevindt.De grens is hier de 'IJzer'...


Als je voor de kapel staat (foto hieronder) dan ligt de landsgrens 'De Schreve' recht voor je, in de Zwijnbeek, op de scheiding tussen het lage en hogere land.Ik kom Oost-Cappel binnen gewandeld. Ik passeer de Sint-Niklaaskerk.


Wat info:
De Sint-Niklaaskerk verbergt achter haar prachtige gevel uit ijzerzandsteen een smeedijzeren communiebank, een altaar met retabel, enkele biechtstoelen versierd met bas-reliëf en beelden en een schilderij met een afbeelding van de Heilige Familie. Als extra kan je er een rijke verzameling liturgische kledij bezichtigen.

In de 'Bergenstraat 103' aan de grens staat er een mooi 'Douanehuisje'. Het beeld: 'Camiel de douanier'.


Wat info:
Het pittoreske douanehuisje (Bergenstraat 101), sind 1994 eigendom van de gemeente Alveringem, dateert waarschijnlijk van 1870 toen het douanekantoor of tolkantoor (Bergenstraat 101) zelf werd gebouwd. De Belgische douaniers hadden hier toezicht op het in- en uitgaand verkeer van Duinkerke naar Poperinge. Op de twee gemeenschappelijke wegen - de Gemene Weg en de Casselstraat - hadden de Franse, noch de Belgische douanen recht van de toezeicht of inbeslagneming.

In de Roesbruggestraat aangekomen zie ik recht voor mij de Sint-Audomaruskerk opduiken. Ik ben op het eind van mijn wandeltocht gekomen.Hieronder het kaartje van de route en de afgelegde afstand.
Download hier het gpx-bestandje en bekijk hier het foto-filmpje.Terug naar de inhoud