W04-21.22 Tussen Dentergem en Gottem

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W04-21.22 Tussen Dentergem en Gottem

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in September 2021 · 29 september 2021
Tags: DentergemGottem
Woensdag 29 september 2021

Bij winderig maar ook zonnig weer start ik mijn wandeling in de Kerkstraat te Dentergem nabij de 'Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stephanuskerk'.Wat informatie over de kerk:
Parochiekerk van Dentergem naar ontwerp van de Kortrijkse stadsarchitect Pierre-Nicolas Croquison, beschermd als monument bij M.B. van 27/01/2000. Georiënteerde neogotische parochiekerk uit 1854-1856, met oudere westtoren, daterend uit 1613. Gelegen in de dorpskern van Dentergem. Aan de noordzijde bevinden zich gemeentehuis en pastorie, aan de oostzijde loopt de Speibeek, die echter ter hoogte van de kerk ingekokerd is, en aan de zuidzijde bevindt zich het marktplein van Dentergem, met centraal een solitaire linde als vrijheidsboom. Tot de Franse Revolutie stond hier de schandpaal. Deze werd verwijderd en als hekkenpijler gebruikt bij de herberg "De Leeuw" aan de Dreve. Aan de westzijde ligt het portaal van de kerk in het verlengde van de Kerkstraat, waar zich eertijds het gemeentehuis bevond.

Tijdens de wandeling zie ik mooie zichten en bewonder de omgeving en de natuur.Ik bereik Gottem en in de 'Ardense Jagersstraat' wandel ik voorbij de St.-Martinus en St.-Eutropius kerk.Wat informatie over de kerk:
Ingeplant op een kleine heuvel ten westen van de oude Leie met nog omringend kerkhof, met lage bakstenen ommuring. Volgens een legende samen gesticht met de kerk van Grammene door twee zusters die het niet eens konden worden over de vestigingsplaats van een kerk. Vermoedelijk vroegmiddeleeuwse bidplaats (zie ligging, Germaanse naam en het patrocinium). In 1171 vermelding van een kerk in bezit van het kapittel van Doornik. Mogelijk is de vierkante onderbouw van de kruisingstoren, van Doornikse steen in onregelmatig verband, van romaanse oorsprong. (meer informatie hier bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Op de 'Oude Heirbaan' in Gottem kom ik voorbij 'Het Raadhuis'.Wat informatie hierover:
Voormalig zogenaamd "Raadhuis", gebouwd in 1941 naar ontwerp van architect G. J. Callens in nieuwe zakelijkheid. Blokvormige bakstenen constructie met twee bouwlagen onder verspringende platte daken. Straatgevel met twee tegenover elkaar verspringende traveeën met onderbouw met horizontaliserend venster en portaal en eerder verticaal gerichte bovenverdieping met smalle afgelijnde vensters. (meer informatie bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen) Terug naar de inhoud