W01-21.22 Outrijve

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

W01-21.22 Outrijve

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in September 2021 · 15 september 2021
Tags: OutrijveAvelgem
Woensdag 15 september 2021

Eerste wandeling van het nieuwe wandelseizoen.

Ik start mijn wandeling in de 'Sint-Pietersstraat' in Otrijve. Deze tocht is 11,81 kilometer lang en situeert zich volledig op grondgebied van Outrijve en Avelgem.
Het laatste deel van deze wandeling gaat langs de 'Bovenschelde'...

Bovenschelde, meer informatie:
De Schelde  loopt van de bron in Frankrijk via Gent en Antwerpen naar de Noordzee. De Vlaamse Waterweg beheert deze waterweg van aan de Waals Grens in Spiere tot aan de toegangsgeul van de Durme. Deze waterloop is tijgebonden vanaf de sluis van Merelbeke.
De Schelde is opgedeeld in de Boven-Schelde, Boven-Zeeschelde en de Beneden-Zeeschelde.De Tombeelmolen
In de 18de eeuw stond hier een houten staakmolen, eigendom van een adellijk grootgrondbezitter en verhuurd aan Pieter Van Der Plancke. In de volksmond werd deze molen De molen van de kinders Plancke genoemd. Deze graanmolen werd in 1884 gekocht door Cyriel Decoster. Tijdens Wereldoorlog I werden op bevel van de Duitse bezetter de maalactiviteiten stopgezet en in 1918 werd de molen in brand gestoken. Op dezelfde plaats werd door Georges Decoster (zoon van Cyriel) in 1923 een nieuwe stenen beltkorenmolen gebouwd die in 1926 in gebruik genomen werd. In 1930 werd een dieselmotor geïnstalleerd en vanaf 1942 werd overgeschakeld naar elektriciteit.
In 1951 stopte Georges met de molenactiviteiten en de molen werd gesloten. In 1989 werd de vervallen molen eigendom van de gemeente Avelgem en op 28 januari 1994 werd de molen erkend als monument. De molen werd grondig gerestaureerd tussen 1999 en 2000 en terug maalvaardig gemaakt. De uitbating is in handen van vzw Vrienden van de molen te Outrijve. (info Wikipedia)De Sint-Pieterskerk in Outrijve
In 963 zou de kerk voor het eerst vermeld zijn. Het patronaatsrecht werd geschonken aan de Sint-Pietersabdij te Gent. In de 13e eeuw zou een eenbeukig kerkje gebouwd zijn in Doornikse kalksteen, waarvan muurresten nog aanwezig zijn in het huidige gebouw. In de 14e eeuw werd de westtoren gebouwd en in de 15e eeuw volgden de twee zijkapellen.
Eind 16e eeuw werd de kerk, tijdens de godsdiensttwisten, gedeeltelijk verwoest. Hij lag immers vlak naast een vesting die door de Geuzen bezet was en waarom de Spaansgezinden vochten. In 1618 was de kerk hersteld, waarbij een zuidbeuk werd toegevoegd. Een deel van de westgevel werd met hergebruikte Doornikse kalksteen herbouwd. In 1625 werd het koor hersteld. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) werd de kerk geplunderd en wel in 1694.
In 1788 werd een noordbeuk toegevoegd. (info Wikipedia)Terug naar de inhoud