Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.


( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn te zien )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

Vichte - Deerlijk

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door in Februari 2018 · 6 februari 2018
Dinsdag 6 februari 2018

Ik trok ik erop uit richting Vichte en Deerlijk om daar eens mijn benen te strekken . Vichte heeft een rijk verleden..
Het begon en eindigde in de Elf Novemberlaan in Deerlijk.


Onderweg heb ik wel het een en ander gezien, De Stenen Molen, de molen werd gebouwd in 1842. In 1925 werd de molen buiten bedrijf gesteld en werden kap en wiekenkruis verwijderd. De romp werd aan de bovenzijde met beton afgesloten en werd voortaan benut als elektrische maalderij. De molen kwam in 1936 in bezit van broer en zus Maurice en Marie-Madeleine Demeulenmeester, en dezen bleven hun leven lang ongehuwd, vandaar de bijnaam: Jonggezellenmolen.

De Vlindertuin nabij het Beukenhof werd door het gemeentebestuur van Anzegem, in samenwerking met Natuurpunt Krekel Anzegem, aangelegd. Het gaat hier wel om een ecologische tuin met waard- en nectarplanten voor inheemse vlinders.

Het Oud Kasteel dat ruim 6 eeuwen in bezit was van het geslacht van der Vichte, hierbij wat info:

In het begin van de 12de eeuw, kreeg Goswin, uit het huis van Petegem bij Oudenaarde, in de nabijheid van de Fifta of Vichtebeek, een leen van de graaf van Vlaanderen. Hij werd de eerste heervan Vichte en de stamvader van het adellijk geslacht "van der Vichte", dat tot omstreeks 1680 over de heerlijkheid zou blijven heersen.

Goswin van der Vichte richtte een verblijf op voor zichzelf en een bidplaats voor hem en zijn onderdanen. Het gelijkvloers van dit gebouw, dat duidelijk een Romaanse invloed vertoont, bleef bewaard en wordt nu als kelderverdieping gebruikt. Het was aanvankelijk een woontoren op een motte, een aarden heuvel omringd door water en toegankelijk via een ophaalbrug. Een tweede omwalling sloot het neerhof af, dat over een tweede ophaalbrug kon worden bereikt.

De grote schuur aan de zuidzijde van het neerhof werd opgericht rond 1500, zoals blijkt uit de ingemetselde wapenschilden van Vichte en Vichte-Wielant. De toegangspoort, geflankeerd door twee torentjes, is ouder en dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 15de eeuw, toen Olivier van der Vichte heer van Vichte was. Ook de duiventoren moet uit deze tijd zijn. De woning op het neerhof werd opgericht in 1763, terwijl de magazijnen aan de zuidzijde dateren van 1859. Sedert 1682 woonde de heer van Vichte er niet meer en werden het kasteel en de heerlijkheid verhuurd.

In 1777 verhuurde de Ph.-Th. de Fourneau, graaf van Cruquembourg en 30ste heer van Vichte, het kasteel aan Anselm-Louis-Joseph Morel, oud-schepen van Kortrijk. Morel liet het kasteel opknappen. Onder meer de fraai bepleisterde zolderingen zijn uit deze periode.

Door financiële problemen was de allerlaatste heer van Vichte, Henri-Theodoor de Fourneau, genoodzaakt het kasteel en de bijhorende gronden (236 ha) in 1917 te verkopen, aan Jacques Meyers uit Zandhoven. Zelf zou deze er nooit wonen, maar hij liet dat over aan pachter Francies Verhaeghe. Die gebruikte het neerhof, terwijl het kasteel zelf lange tijd onbewoond bleef. Vermoedelijk vanaf 1853 werd het opgeknapt en door de familie Verhaeghe betrokken.

Er waren ook nog andere gebouwen en een brouwerij, maar die werden in 1918 erg beschadigd en afgebroken. In hetzelfde jaar werd het volledige domein door de familie Werve-Meyers verkocht aan de familie Verhaeghe. Het kasteel werd bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1973 als monument geklasseerd.

Het kasteel is privébezit en wordt bewoond door de familie Verhaeghe.


De Oude Kerk in Vichte deed dienst als parochiekerk tot 1962. De bouw gaat terug tot in de 12e eeuw.

Om zijn onderdanen van altaar en gebed te voorzien richt Goswin (de eerste Heer van Vichte) rond 1110 een landelijke bidplaats op. Het kerkje was oorspronkelijk een
zaalkerk en werd in de 14e eeuw omgebouwd tot een kruiskerk.

De uitvoering van de toren is zeldzaam in Vlaanderen. De eikenhouten torenconstructie die afgedekt is met schaliën wordt pas later bij de naar Frans-Romaans model opgetrokken klokkenmuur toegevoegd.

Sinds 1962 fungeert de kerk niet meer als parochiekerk, maar als gemeentelijke bibliotheek.
Vanaf 1996 vormt het kerkje dan weer het decor voor culturele manifestaties (optredens, tentoonstellingen, toneel, ...) en maakt zij deel uit van het cultureel centrum.

Tegen de zuidelijke muur hangen de grafstenen van drie gewezen pastoors van deze kerk. De jaartallen wijzen op hun ambtstermijn:

· Augustinus-Ludovicus Ossellioen (1741-1745)
· Jacobus Warlop (1745-1760)
· August Slosse (1895-1904)

Ook was er veel natuurschoon te bewonderen
.

Na een wandeling van 2 uur en 13 min en een afstand van 14,16 km (6,3 km/u) was ik terug aan het startpunt.

Bekijk hier het foto-filmpje.

Download hier het

Bekijk hier het kaartje in een groter formaat


Terug naar de inhoud