Philkes wandelingen - Philkes wandelblog

Philkes wandelblog
STORY
Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.

( niet alle wandelingen met de kleinkinderen zijn opgenomen )
Philkes wandelblog
Ga naar de inhoud

Cadzand-Nieuwvliet en terug

Philkes wandelblog
Gepubliceerd door philke in November 2018 · 2 november 2018
Tags: CadzandNieuwvlietNederland
Vrijdag 2 november 2018

Het is zonnig maar er is veel wind aan de kust, normale zaak denk ik dan. Ik start de wandeling in Cadzand.De zeemeeuwen hebben vrij spel en vliegen in het rond.Deze wandeling gaat een 3-tal kilometer over het strand van Cadzand.Als ik rechtsaf het wandelpad mee blijft volgen kom ik aan de 'Verdronken Zwarte Polder'. Een natuurgebied dankzij het getij. Er vindt, zij het beperkt, nog erosie en kalkrijke afzetting plaats van zand (nabij de slufter) en klei (hoog op de schorren, bij springtij).


Wat info:
De Verdronken Zwarte Polder is een zogenaamde slufter - een gebied achter een doorgebroken duinenrij - en is in 1802 ontstaan. Feitelijk gezien is dit gebied echter ontstaan door een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde Zwarte Polder, van 120 ha, overstroomde. Het betrof een aangelegde dijk waarbij zich spontaan een bescheiden duinenrij ontwikkelde. Deze damde het resterende deel van het Zwarte Gat af. Het gebied is sindsdien slechts gedeeltelijk opnieuw ingepolderd. In 1803 werd een gebied van 8 ha herdijkt, tegenwoordig bekend als Zwarte Polder en in gebruik als camping. In 1829 werd ten noorden daarvan nogmaals 23 ha teruggewonnen, en dit wordt de Herdijkte Zwarte Polder genoemd. Wel is landinwaarts, om de slufter heen, met al zijn nevengeulen en -slenken, een dijk die de polder omsloot, opgehoogd tot deltahoogte. Het bergend gebied achter de slufter is te klein om een gevaar te vormen dat het gat in de duinenrij verder uitschuurt door in- en uitstromend water. (info Wikipedia)Nadat ik Nieuwvliet bereikt heb wandel ik op de Lf1 (fietsroute) terug richting Cadzand.
Wandelen langs de Polderweg met mooie verzichten.Onderweg wandel ik ook nog het monument 'Storm en stilte in eb en vloed' voorbij.


Wat info:
Het monument 'Storm en stilte in eb en vloed' stelt de Griekse letter Delta voor, symbool van de strijd tussen land en zee. Het eiland van Cadzand is door de eeuwen heen verschillende keren overstroomd. Aan deze stormvloeden herinnert dit monument bij de Verdronken Zwarte Polder. Het is vervaardigd naar het ontwerp van Pieter de Keuninck en werd officieel onthuld op 27 februari 2004. (Info: cadzandgeschiedenis.nl)Bekijk het foto-filmpje hier en klik hier voor het gpx-bestandje.Terug naar de inhoud