Tuinspecial - Website

Ga naar de inhoud

Tuinspecial

1. VERTICUTEREN

Beluchten
Voor een optimale gazonverzorging moet het gazon geverticuteerd worden. Minimaal één keer per jaar dient het gazon ontdaan te worden van gazonvilt. Een dichte viltlaag verhindert namelijk de toevoer van lucht, water en voedingsstoffen. Het is onontbeerlijk als je het gazon lucht wil geven en bijgevolg het gazon gezond wil houden. Heel handig voor het losmaken en beluchten van de grond in rotstuinen, bloembedden en balkonbakken is een handkrabber. Het ligt goed in de hand en helpt je bij moeilijk te bereiken plaatsjes of biedt een oplossing om de grond los te maken op delicate plaatsen.

2. KLIMPLANTEN
Verticale accenten

Om de tuin te verrijken met meer planten, is in de hoogte werken een oplossing. Schuttingen, palen, pergola's, draad en gaas, betonijzer en latwerken, schuurtjes en muren vormen een perfecte klimwand voor bloeiende, geurende of groenblijvende klimmers. Ook sommige heesters laten zich in de hoogte leiden. De keuze breidt zich uit naar zon of schaduw, droge of vochtige grond.

3. ZONNEBLOEM
Gouden juweeltje

Stralend als de zon geven zonnebloemen uw tuin alle vrolijke zuidelijke tinten. Deze lokken vooral vogels, vlinders en bijen aan, zodat het in je tuin gonst van de bedrijvigheid. Naast de eenjarige, hoge bloem kent deze familie nog vele varianten ! Er zijn de exemplaren die metershoog worden, maar ook lagere soorten die dezelfde warme tinten hebben, maar heel anders ogen.4. FRUITBLOESEMS
eder voorjaar weer zijn rijk bloeiende fruitbomen een genot om te zien. En later in het jaar kunt u genieten van heerlijke, gezonde vruchten.
Appels bloeien bijna altijd in roze tinten. De meeste rassen moeten door een ander ras bestoven worden om veel vruchten te vormen, maar er zijn er ook die zichzelf goed bestuiven. Dan is één boompje of struik genoeg.
Peren bloeien wit. Al in het stenen tijdperk werden de toen nog harde (stoof)peren gegeten. De bijna in de mond smeltende vruchten die wij nu vooral kennen, bestaan pas sinds ongeveer het jaar 1700.
Pruimen zijn heel verschillend in hun vruchten : van de grote Europese pruimen tot kwetsen (voor tutti frutti en gebak), de kleine mirabellen of kroosjespruimen, Reine Claudes en zo verder. Ze bloeien wit.
Kersen kunnen zowel zoet als zuur zijn. Meikersen zitten er qua smaak tussenin.
Abrikozen worden meestal als struik op een beschutte plek aangeplant. Rijpe abrikozen uit eigen tuin zijn een verrukkelijke sensatie. Ze bloeien wit of rozerood. Amandel moet warm en beschut staan. De roze bloemen zijn erg groot en verschijnen vroeg : maart - april


5. DE YUCCA
De Yucca (Palmlelie) komt aan als een kale houten knuppel. In de warme kas gaat de plant wortelen en uit de slapende ogen op de stam ontspruiten jonge loten, waaruit nieuwe bladhoofden groeien.
De Yucca wordt in twee soorten als kamerplant aangeboden. De Yucca aloifolia, met lange, speervormige bladeren. De scherpe punt op het uiteinde daarvan veroorzaakt gemakkelijk kwetsuren.
Y. elephantipes heeft een breder, slapper en minder gevaarlijk blad. De bladeren van beide soorten zijn dik en hard en kunnen veel vocht opslaan. Vanaf half mei mag de plant naar buiten of kan ze op een zonnige plek in de tuin worden ingegra ven. Ten laatste half oktober moeten ze terug naar binnen. Yuccas in de tuin overhouden kan alleen met kouderesistente tuinsoorten. De plant naar buiten brengen lukt enkel door haar geleidelijk aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Eerst krijgt ze een lichte, beschutte en schaduwrijke plek, die stap voor stap voor een zonniger plaats wordt ingeruild. Bij gebrek aan schaduw de plant met lichte jute of vitragedoek afdekken. Zoniet is de kans op bladverbranding groot.


6. VEGETATIEF VERMEERDEREN
Een scherp zetmes is absoluut noodzakelijk om vegetatief te vermeerderen. Het is raadzaam voor beginners om verband of pleisters in de buurt te hebben. Twee plantendelen laten vergroeien.
'Veredelen' is de term die wordt gebruikt voor een hele reeks manieren om planten te vermeerderen. Copuleren, oculeren en enten behoren tot die reeks. Veredelen gebeurt in de late herfst of aan het einde van de winter. Het gemeenschappelijk kenmerk tussen alle vormen is dat een stengeldeel die wortels heeft, wordt gezet met het doel beide te laten vergroeien tot een nieuwe plant. Er wordt dus gebruikgemaakt van een bewortelde onderstam en een (soort echte) plant of struik. Het stengeldeel dat op de onderstam wordt gezet, heet ent of griffel. 'Enten' en 'griffelen' behoren tot het vakjargon van de boomkweker. Ent en onderstam moeten nauw aan elkaar verwant zijn, wil de copulatie slagen. De onderstam kan enorm van invloed zijn op de groeiwijze van de geënte plant of struik. De groeiwijze van laagstamappelen- en peren rassen zijn de bewijzen hier voor.

7. COMPOSTEREN
Keuken- en tuinafval bevatten waardevolle stoffen om opnieuw te gebruiken in de tuin. Organisch materiaal is onontbeerlijk voor een goede groei van alle planten en beslist noodzakelijk om kunstmeststoffen te binden. Compos-teren hoeft beslist niet gepaard te gaan met een ondragelijke stank, ( bron: www.neerlandstuin.nl )

8. HEESTERS
Vóór het planten is het noodzakelijk de grond diep (minimum 40 cm) en goed te bewerken. Al het aanwezige onkruid wordt ondergewerkt en de grond wordt voldoende diep losgemaakt, zodat de wortels niet in storende lagen terecht komen. Zo wordt voor de planten wateroverlast voorkomen. Steeds meer heesters (ook haagplan-ten en rozen) worden in pot en container aangeboden. In principe kunnen ze het hele jaar worden geplant, behalve bij vriesweer. Best wordt de potkluit eerst goed nat gemaakt, zodat de wor-telkluit in het plantgat goed op de grondlaag zal aansluiten. Bij een erg vaste potkluit die sterk doorworteld is, wordt deze best afgebrokkeld. Met een mes een aantal verticale inkervingen maken kan ook. Een voldoende groot plantgat is van belang, en na het planten moet de grond rondom de heester goed worden aangedrukt. In droge perioden is na het planten extra water geven noodzakelijk.

(Info 'De Zondag')


Terug naar de inhoud